Aktuellt


2016-06-21 | Lär dig 240 arter fiskar i sommar
Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och innehåller alla svenska fiskarter.
Läs mer »
2015-03-10 | Virvelkrake och Sidensepia - Svenska bläckfiskar har fått nya namn!
I Havets Hus akvarier simmar två olika bläckfiskarter som numer har svenska artnamn. Genom en namntävling fick besökarna ge förslag på namn.
Läs mer »
2015-01-21 | Salta nakensnäckor under luppen
Svenska artprojektet beviljade i dagarna ytterligare ett taxonomiskt forskningsprojekt. Det är Leila Carmona Barnosi som under två år vid Göteborgs universitet ska utforska taxonomin och systematiken hos en fascinerande grupp blötdjur i havet: nakensnäckor.
Läs mer »
2014-11-19 | Svenska artprojektets marina inventering
En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan – men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför storsatsade Svenska artprojektet på en omfattande fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet. Rapporten presenteras på Systematikdagarna som hålls på Göteborgs Naturhistoriska museum den 24-25 november 2014.
Läs mer »
2014-11-18 | Sammetskvalser, löpkvalster och vattenkvalster
Svenska artprojektet utlyser årligen medel till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper. Jeanette Stålstedt är en av de som fått medel till taxonomiska forskning.
Läs mer »
2014-11-14 | 13,4 miljoner till utforskning
ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgrupper.
Läs mer »
2014-10-22 | Positivt att regeringen vill satsa på svensk naturvård
Regeringen satsar på svensk natur i 2015 års budget. 640 miljoner kronor satsas på att hindra avverkning av skyddsvärd skog och skydda marina områden.
Läs mer »
2014-09-25 | Nya Nationalnyckeln om mossor ute nu!
Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiska klimat. Eftersom mossorna funnits under lång tid på jorden har de hunnit sprida sig över hela klotet och finns idag från Antarktis över tropikerna till Arktis.
Läs mer »
2014-06-25 | Bli en fena på alla fiskar i sommar
Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och innehåller alla svenska fiskarter.
Läs mer »
2014-06-18 | Sista Nationalnyckeln skickad till tryck
Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas.
Läs mer »
2014-01-13 | Bestämningsnyckel djurgruppen Ringmaskar
Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask? Nu får du hjälp med att bestämma havsborstmaskar med vår webbaserade bestämningsnyckel till alla svenska familjer av havsborstmaskar i djurgruppen Ringmaskar.
Läs mer »
2013-06-24 | Fisknyckeln
Med appen Fisknyckeln kan du lära dig hur 50 fiskarter lever och ser ut eller ta reda på vad du har fått på kroken i sommar! Ladda ner gratis till och med sista juli! 
Läs mer »
2013-02-21 | Bra med klara mål men ännu oro kring framtiden
Regeringen har i dag beslutat om mål och inriktning för Svenska artprojektet, som syftar till att hitta och beskriva arter i Sverige och göra kunskapen tillgänglig för samhället.
Läs mer »
2013-01-17 | Svenska artprojektet går vidare
Regeringsbeslut om mål och inriktning för Svenska artprojektet dröjer. För att inte ytterligare tappa tempo har SLU nu bestämt att gå vidare i arbetet med att fastställa mål och inriktning och hantera den minskade budgeten.
Läs mer »
2012-12-20 | Minskade anslag till Svenska artprojektet
Framtiden för bokutgivningen Nationalnyckeln fortfarande är oviss. Mål och inriktning för Svenska artprojektet kommer att beslutas den 17 januari 2013.
Läs mer »
2012-12-07 | Inriktning och budget för artprojektet kommer att beslutas av regeringen
Miljö- och jordbruksutskottet har offentliggjort sitt betänkande om Svenska artprojektet. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar som regeringen föreslagit, vilket innebär att budget och framtida inriktning för artprojektet kommer att beslutas av regeringen och inte, som hittills, av riksdagen.
Läs mer »
2012-10-10 | Nationalnyckeln på Bokmässan
Tack alla som besökte vår monter under årets bokmässa i Göteborg. Vi hade under mässans fyra dagar ett stort antal (nästan 8000) besök i montern och många spännande samtal med natur- och artintresserade.
Läs mer »
2012-09-20 | Nationalnyckeln: Inga besked, men positiva skrivningar
Svenska artprojektet och bokverket Nationalnyckeln får i årets budget- proposition inga konkreta besked om framtiden, förutom att anslaget från och med 2013 bör beslutas av regeringen och inte av riksdagen.
Läs mer »
2012-09-19 | Sammanfattning
På uppdrag av regeringen genomfördes en utredning om Svenska artprojektet under våren. Utredningen blev offentlig den 18 juni 2012.
Läs mer »
2012-09-19 | Nationalnyckeln på Bok & Bibliotek
Nationalnyckeln kommer att finnas på plats på Bok & Bibliotek i Göteborg den 27-30 september. I montern kan du beställa volymer till förmånliga priser, möta oss och diskutera eller ställa frågor.
Läs mer »
2012-09-06 | Nöjda nationalnyckelprenumeranter
Vi har fått mycket bra respons och ett väldigt högt Nöjd Kund Index (NKI) i den undersökning av prenumeranter som genomfördes under våren.
Läs mer »
2012-08-24 | Över 4800 personer uttryckte sin mening
De som ville kunde på denna hemsida under sommaren uttrycka sina reaktioner om utredningens förslag om neddragningar av det årliga anslaget till Svenska artprojektet.
Läs mer »
2012-07-04 | Hearing om utredningens förslag
På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Den 26 juni arrangerade Landsbygdsdepartementet en hearing om rapportens förslag för ett flertal intressenter. Det var en stor uppslutning vid hearingen och flera olika åsikter fördes fram.
Läs mer »
2012-06-18 | Hårt slag mot Svenska artprojektet
På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Utredningen har idag gjorts offentlig.
Läs mer »
2012-12-22 | Bokutgivning räcker inte för Artprojektet
Bokutgivning räcker inte för Artprojektet Källa: Upsala Nya Tidning Läs mer »
Läs mer »
2012-03-28 | Utmärkelse
för arbetet med Nationalnyckelvolym om marina djur. Priset går till Malin Strand, marin forskare och redaktör vid Nationalnyckeln.
Läs mer »

| Dela