Senaste nytt

Ny volym på väg

Efter ett upphåll i utgivningen kommer vi under våren 2018 att ge ut volymen Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata.

Snart flyttar Nationalnyckeln in hos ArtDatabanken!

Hemsidan håller på att förnyas och informationen om Nationalnyckeln kommer snart att ”flytta in” på artdatabanken.se. Tills arbetet är klart kan du som vanligt hitta informationen och beställa böcker på de här sidorna. 


Lär dig 240 arter fiskar i sommar

Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och innehåller alla svenska fiskarter.

Logga FisknyckelnAborre

Lär dig nyckla till art med Fisknyckeln som innehåller detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten och 190 marina fiskarter.


 

Svenska namn på stickmyggorna 

Det finns 49 arter av stickmyggor i Sverige. De har fram till nu bara haft vetenskapliga namn. Myggforskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu givit dem även svenska namn som till exempel sommarskogsmygga, fjälltömygga och dubbelbandad fågelmygga.

Vårsvämmyggan, Aedes sticticus
Vårsvämmyggan, Aedes sticticus,  trivs i översvämningsområden runt till exempel Nedre Dalälven och vid Klarälven i Värmland. Efter en översvämning kan det kläckas enorma mängder och de har ett väldigt aggressivt beteende. 
Foto: Anders Lindström/SVA
Läs hela nyheten om stickmyggorna här!

 

Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

ArtDatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. Läs mer om Rolf Löfgrens projekt här!

Rolf Löfgren


Artprojektet och ForBio anordnar kurs med tema: From theory to applications - DNA barcoding

Learning targets:

• Understanding of the barcoding concept (including metabarcoding)

• Knowledge of e-DNA methods

• Knowledge of applications for barcoding

• Basic understanding of advanced techniques in lab and analysis

Read more about the course here!


 

Vi ses på Sportfiskemässan!

Träffa oss på Sportfiskemässan 18 - 20 mars. Vi finns i monter A05:42

Tillsammans med SLU Aqua, Hav och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Kustbevakningen finns vi på plats och informerar om vårt arbete. Kom och gissa fiskar och ta del av fantastiska erbjudanden och prata fiskevård!

Läs mer om vad som händer på Sportfiskemässan!

Abborre 


Nya riktlinjer för Svenska artprojektet

Regeringen har nu klargjort sina riktlinjer för vad de vill med stödet till Svenska artprojektet. Det innebär ökat stöd till forskning och museernas biologiska samlingar, en fortsatt digital satsning på artinformation och nu även någon form av tryckt referensverk.

Läs hela nyheten om riktlinjerna här!


 

Flora och Faunavårdskonferens 20 april i Uppsala

Tänk stort och gör något av det!

Samhället samlar på stora mängder data. Hur kan vi använda denna guldgruva för att beskriva vad som händer i naturen?

Vi ger exempel på hur vetenskaplig metodik kan användas i naturvården.  
Elisabeth Backteman, statssekreterare åt stadsrådet Sven Erik Bucht, från Näringsdepartementet berättar om arbetet med en långsiktig skogsstrategi.
Vi är också glada för att klimat- och miljöminister Åsa Romson kommer och berättar och svarar på frågor om regeringens naturvårdspolitik. 

Anmäl dig här!


Vem tycker du ska få naturvårdspriset 2016?

Under konferensen Flora- och faunavård utdelas ArtDatabankens naturvårdspris. Priset går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”. Den som vill kan nominera personer, organisationer eller företag till detta pris. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp.

Välkommen att nominera den person, organisation eller företag som du tycker är värd att uppmärksammas!


Regeringen tilldelar ArtDatabanken 15 miljoner

Nu är det klart att ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet får 15 miljoner kronor för att kunna satsa på att kartlägga och sprida kunskap om arter. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på forskning, museistöd och framtagande av artfakta. Läs mer här!


13 miljoner till forskning om dåligt kända arter

Det finns fortfarande många okända och dåligt kända arter i Sverige. ArtDatabanken vid SLU har därför beslutat att inom Svenska artprojektet fördela 12 975 000 kronor till nio projekt för utforskning och inventering av dåligt kända arter och organismgrupper.

Läs mer här!


Stjärnskål, borstskål ögonskål, nya skålsvampar hittade! 

Karen Hansen och hennes medarbetare i det artprojektsfinansierade projektet ”Skålsvampar i Sverige” har funnit över 100 nya arter för landet. Möjligen är omkring tjugo arter också helt nya för vetenskapen. Läs mer om skålsvamparna här!
Sowerbyella. Foto: Karen Hansen


Okända djur i kompost! 

En ny art av familjen gallmyggor upptäcktes nyligen på Öland av forskarparet Mathias och Catrin Jaschhof. Arten är en riktig “bakgårdsupptäckt” - den hittades nämligen i en fälla intill komposten på forskningsstationen Station Linnés bakgård. Inte nog med det - arten visade sig dessutom tillhöra ett nytt släkte, Linnaeomyia. Läs mer om Gallmyggan här!

Gallmygga Foto: Mathias Jaschhof

Gallmygga  Foto: Mathias Jaschhof


Ny guide för hajar och rockor i Västerhavet

Hajar och rockor är inte bara något du hittar i vattnen på sydligare breddgrader. Även i våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter regelbundet, exempelvis pigghaj och småfläckig rödhaj.

Nu har ArtDatabanken tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV)  tagit fram en guide till Västerhavets hajar och rockor.
Läs mer och ladda ner guiden här!

Brugd "Cetorhinus maximus". Illustration : Linda Nyman

Brugd "Cetorhinus maximus" som är väldens näst största fisk.
Illustration : Linda Nyman

15 miljoner till Svenska artprojektet

ArtDatabanken vid SLU tilldelas 15 miljoner till Svenska artprojektet i regeringens vårbudget.

– Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och ArtDdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet. Läs mer här!


 

Ny bestämningsnyckel svenska familjer av havsborstmaskar

Nu finns en ny interaktiv pdf av Havsborstmaskar inom Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna. Bestämningsnyckel till samtliga svenska familjer av havsborstmaskar och till arterna inom underklassen Aciculata.
Läs mer och ladda ner här!


| Dela